RP-系列,液压拉轨器

  • 多功能设计,能够迅速轻松地准备张拉轨道
  • 紧凑的合金钢设计,运输或储存时无需拆卸
  • 摆臂可夹紧支架,无需单独的夹具和楔块
  • 可拆卸的中心横梁、可开关的卡爪,以及单手柄操作控制装置,都是 RPG120 的标准配置
  • 中心横梁可在RP120BP上摆起
  • 操作控制装置定位在远离工作区域的安全位置

    观看RP-系列液压拉轨器 视频 (或右击,保存...下载)

 

Capacity Stroke

(in)
Model
Number
A

(in)
B

(in)
C

(in)
D

(in)
Weight

(lbs)
Pull
(ton)
Push
  (ton)
70 35 8 RP70 109.8 117 35.4 12.8 547
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.