GT-系列,液压螺栓拉伸器

 • 六种施力头,尺寸从5/8" 到33/4"或者从M16到M95
 • 双油口,可快速连接多个工具
 • 每种尺寸的动力单元只配有一种规格的支承桥 
 • 可拆卸并旋转的支承桥简化了工具定位工作
 • 完整的支承桥窗口 
 • 行程指示器 
 • 表面经过特别处理,可防治锈蚀
 • 防滑把手确保稳妥操作
 • 通用型和多用途工具
   

 

观看 GT 拉伸器 视频 1 of 3   (或者右击,保存下载)
观看 GT 拉伸器 视频 2 of 3   (或者右击,保存下载)
观看 GT 拉伸器 视频 3 of 3   (或者右击,保存下载)

拉伸油缸和支承桥范围缸体有效面积1500 bar 下最大负载行程重量
(mm)(inch)(mm2)(kN)(mm)(kg)
GT1-LCBM16-M30⅝ -11495,4224,3103,0
GT2-LCBM30-M391⅛ -1½2677,2401,5104,1
GT3-LCBM39-M521½ -2 5127,1768,9107,0
GT4-LCBM52-M682 -2½9782,11466,91012,2
GT5-LCBM68-M802½ -3¼15079,72261,41018,7
GT6-LCBM80-M953¼ - 3¾18972,12845,11027,8

 

拉伸油缸和支承桥螺纹规格拉伸头螺栓间距最小高度重量
(mm)(mm)(kg)
GT1-LCBM16 x 2GT1PM-NRS01620551691,58
M18 x 2,5GT1PM-NRS01825561651,51
M20 x 2,5GT1PM-NRS02025571651,43
M24 x 3GT1PM-NRS02430591641,31
M27 x 3GT1PM-NRS02730621671,16
M30 x 3,5GT1PM-NRS03035651701,01
5/8" 11unGT1P-NRS0625U11551691,57
¾" 10unGT1P-NRS0750U10561651,44
7/8" 9unGT1P-NRS0875U09591641,30
1" 8unGT1P-NRS1000U08621671,22
11/8" 8unGT1P-NRS1125U08651701,05
GT2-LCBM30 x 3,5GT2PM-NRS03035711732,58
M33 x 3,5GT2PM-NRS03335741742,37
M36 x 4GT2PM-NRS03640771772,17
M39 x 4GT2PM-NRS03940801801,93
11/8" 8unGT2P-NRS1125U08711732,64
1¼" 8unGT2P-NRS1250U08741742,42
13/8" 8unGT2P-NRS1375U08771772,20
1½" 8unGT2P-NRS1500U08801801,95
GT3-LCBM39 x 4GT3PM-NRS03940922125,68
M42 x 4,5GT3PM-NRS04245962155,35
M45 x 4,5GT3PM-NRS04545992184,98
M48 x 5GT3PM-NRS048501052164,66
M52 x 5GT3PM-NRS052501082204,18
1½" 8unGT3P-NRS1500U08922125,71
15/8" 8unGT3P-NRS1625U08962155,32
1¾" 8unGT3P-NRS1750U08992184,95
17/8" 8unGT3P-NRS1875U081052164,59
2" 8unGT3P-NRS2000U081082204,17
GT4-LCBM52 x 5GT4PM-NRS0525011824010,74
M56 x 5,5GT4PM-NRS0565512124410,10
M60 x 5,5GT4PM-NRS060551242489,44
M64 x 6GT4PM-NRS064601272528,78
M68 x 6GT4PM-NRS068601302568,09
2" 8unGT4P-NRS2000U0811824010,74
2¼" 8unGT4P-NRS2250U081212449,65
2½" 8unGT4P-NRS2500U081272528,47
GT5-LCBM68 x 6GT5PM-NRS0686014527817,28
M72 x 6GT5PM-NRS0726014928216,39
M76 x 6GT5PM-NRS0766015228615,47
M80 x 6GT5PM-NRS0806016229314,55
2½" 8unGT5P-NRS2500U0814427417,8
2¾" 8unGT5P-NRS2750U0814928216,29
3" 8unGT5P-NRS3000U0815228614,75
3¼" 8unGT5P-NRS3250U0816229313,12
GT6-LCBM80 x 6GT6PM-NRS0806016931222,28
M85 x 6GT6PM-NRS0856016931221,00
M90 x 6GT6PM-NRS0906017831719,35
M95 x 6GT6PM-NRS0956018132218,04
3¼" 8unGT6P-NRS3250U0816931220,71
3½" 8unGT6P-NRS3500U0817831718,83
3¾" 8unGT6P-NRS3750U0818132216,79